×

สิงคโปร์ไม่หยุดนิ่ง! เดินหน้าพัฒนาใต้ดิน ใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

26.09.2019
  • LOADING...

สิงคโปร์ ประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตร ด้วยขนาดพื้นที่ประเทศที่ค่อนข้างเล็กและมีจำกัด สิงคโปร์จึงพยายามถมทะเล รวมถึงสร้างตึกระฟ้าจำนวนมาก เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย รองรับจำนวนประชากรกว่า 5.6 ล้านคน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงป้องกันปัญหาความแออัดของสังคมเมืองและปัญหาการจราจรติดขัด สิงคโปร์จึงกำลังพิจารณาว่าจะพัฒนาพื้นที่ใต้ดิน เพื่อให้เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories