Menu
162442

กรมสรรพากรย้ำ ช้อปช่วยชาติต้องซื้อสินค้าระหว่าง 15 ธ.ค. 2561 ถึง 16 ม.ค. 2562 และต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

โดย THE STANDARD TEAM
09.12.2018
  • LOADING...

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า มาตรการช้อปช่วยชาติ หรือมาตรการภาษี จะส่งผลดีโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

 

โดยรายการสินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีมี 3 ประเภท ได้แก่ สินค้า OTOP หนังสือ และสินค้าประเภทยางรถยนต์ สำหรับสินค้า OTOP สามารถซื้อได้ทุกประเภท แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชน และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยระบุชนิดสินค้า OTOP ให้ชัดเจน

 

ส่วนหนังสือ จะครอบคลุมหนังสือที่เป็นตัวเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book แต่จะไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยจะต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

 

รวมไปถึงการเปลี่ยนยางรถสำหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน จะต้องซื้อยางที่ผลิตจากพาราของการยางแห่งประเทศไทย โดยจะมีการออกเป็นคูปองให้กับผู้ซื้อยาง 1 ใบต่อยาง 1 เส้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR