×

ตลท. แจ้งถอนหุ้น TSF ออกตลาด มีผล 21 มิ.ย. นี้ เหตุมีส่วนผู้ถือหุ้นติดลบเกินเวลาที่กำหนด พร้อมปลด SP เปิดเทรดชั่วคราว 12-20 มิ.ย. นี้

31.05.2023
  • LOADING...
TSF

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนจ่อเพิกถอนหุ้น TSF ออกจากการซื้อขายในตลาดหุ้นในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ หลังบริษัทแก้ปัญหาส่วนผู้ถือหุ้นติดลบไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมปลด SP เปิดให้เทรดทิ้งทวน 12-20  มิถุนายนนี้ แบบไร้ Ceiling & Floor ในวันแรกที่เปิดเทรด 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข่าวที่ต้องการเตือน (Alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เนื่องจากฝ่าฝืนข้อกำหนดบริษัท ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ทั้งนี้ จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว โดยจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราววันที่ 12-20 มิถุนายนนี้ โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน

 

โดยกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายไว้ดังนี้ :

 

  • ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ TSF ในวันแรกที่มีการซื้อขาย ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ TSF จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

 

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ TSF มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

 

  • ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุดที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising