×

SET และ TFEX ขยาย 3 เกณฑ์ซื้อขายชั่วคราวถึง 30 กันยายนนี้

25.06.2020
  • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราวเพื่อลดความผันผวนของตลาดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) และเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ขณะที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Sector Futures และ Single Stock Futures 

 

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลามาจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว 

 

*มีรายละเอียดเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติตามภาพประกอบ 

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories