×

เลขาธิการ กกต. ยืนยันพร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. หลัง ครม. ไฟเขียว เตรียมประชุมกำหนดวันหย่อนบัตรทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
07.09.2021
  • LOADING...
จรุงวิทย์ ภุมมา

วันนี้ (7 กันยายน) พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวาระการพิจารณาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย ครม. เห็นชอบจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งก่อน และ กกต. ได้ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2562 ขณะที่ในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 กกต. จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และช่วงวันเลือกตั้งจะเป็นช่วงระหว่าง 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยเสนอเลือกตั้ง อบต. ซึ่งตามกระบวนการ กกต. จะรอหนังสือแจ้งจาก ครม. อย่างเป็นทางการ ก่อนจะนัดประชุม กกต. เพื่อประกาศวันเลือกตั้งต่อไป

 

ส่วนข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์โควิด พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ระบุว่า จะเป็นการจัดเลือกตั้งภายใต้รูปแบบ New Normal เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด หากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงกำหนดวันเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดเปิดช่องทางไว้

 

สำหรับการเลือกตั้ง อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวาระดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเมืองพัทยา ครบวาระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising