×

ก.ล.ต. จับมือ 3 หน่วยงานลุยสอบ STARK เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แจงที่ผ่านมามีการตรวจสอบต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้

09.06.2023
  • LOADING...

ก.ล.ต. เผย จับมือ DSI, บก.ปอศ. และ ปปง. เดินหน้าลุยตรวจสอบปัญหา ‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ ระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พร้อมแจงว่า ที่ผ่านมาประสานงานกับ 3 หน่วยงานด้านกฎหมายต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ว่า เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ด้วยแล้ว

 

หลังจากที่ STARK ไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ สั่งให้ STARK ชี้แจงแผนการจัดทำและนำส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 แนวทางและแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. ได้สั่งให้ STARK ขยายขอบเขตการตรวจสอบ Special Audit ครอบคลุมหลายเรื่องที่สำคัญในทันที และเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ STARK พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

เมื่อ STARK จัด Public Presentation ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อขอให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมรับฟัง และขอให้ STARK ให้ข้อมูลและตอบคำถามผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

หลังจากข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะว่า STARK ได้ดำเนินการร้องทุกข์ตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงเร่งให้ STARK ชี้แจงและนำข้อมูลดังกล่าวให้ ก.ล.ต. ด้วย ซึ่ง STARK ได้นำส่งข้อมูล โดยแจ้งว่าเป็นสำเนาเอกสารประกอบการร้องทุกข์ต่อ DSI พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ในกรณีนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการตรวจสอบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยมีการประสานงานไปยัง DSI, บก.ปอศ. และ ปปง. ด้วยแล้ว โดยที่ผ่านมาการทำงานในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจะมีการประสานงานกันเป็นปกติ ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการได้

 

นอกจากนี้ กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ STARK มีมติเรียกให้หุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) จำนวน 2 รุ่น ก.ล.ต. ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุน พร้อมทั้งกำชับไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ทุกรุ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิอย่างเคร่งครัด และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising