×

ก.ล.ต. จ่อเข้มกำกับดูแลการซื้อขาย ‘คริปโต’ หวังคุ้มครองผู้ลงทุน

25.02.2021
  • LOADING...
ก.ล.ต. จ่อเข้มกำกับดูแลการซื้อขาย ‘คริปโต’ หวังคุ้มครองผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้ (Knowledge Test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 

 

เนื่องจากคริปโตเคอร์เรนซีเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีความผันผวนสูง การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถรับความเสี่ยงจากการได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

 

โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี และการกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น 

 

  • พิจารณาจากคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และ/หรือด้านความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่กำหนด สามารถลงทุนได้โดยผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) 

 

  • กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้ลงทุน (Knowledge Test) ก่อนเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ https://bit.ly/3knvOOk ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางอีเมล [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังจัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจ ‘สำนักงาน กลต.’ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising