×

ก.ล.ต. สั่งถอนผู้แนะนำการลงทุนแบงก์กรุงไทย 1 ราย เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน ฐานลักลอบขายหน่วยลงทุนลูกค้า ทำเสียหายกว่า 3 ล้านบาท

21.03.2023
  • LOADING...
ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนธนาคารกรุงไทยจำนวน 1 ราย เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน ทำผิดฐานลักลอบขายหน่วยลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลายรายการ สร้างความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ได้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 1 รายคือ นฤอร โชคสิริรุ่งเรือง เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB 

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทย และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างปี 2557-2564 นฤอรกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยลักลอบขายหน่วยลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายรายการ ด้วยการลักลอบใช้รหัสของพนักงานรายอื่นในการอนุมัติขายหน่วยลงทุน และถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุน รวมถึงปลอมลายมือชื่อลูกค้าในใบคำสั่งขายและใบถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุน ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 3,506,112.49 บาท

 

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนฤอรเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนฤอร เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566

 

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising