×

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทยที่เปิดให้บริการแล้ว

13.06.2020
  • LOADING...

ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มาดูสิว่า มีท่าอากาศยานใดในประเทศไทยเปิดให้บริการแล้วบ้าง

 

หมายเหตุ: น่านฟ้าประเทศไทยยังคงห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยกเว้นเที่ยวบินขนส่งสินค้า และเที่ยวบินพิเศษที่รับคนไทยกลับบ้านเท่านั้น

 

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories