×

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง ‘สมประวิณ มันประเสริฐ’ นั่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC

18.04.2022
  • LOADING...
สมประวิณ มันประเสริฐ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

 

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ จะเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้นำทัพในการบริหารภาพรวมของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการสร้างงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึกและงานวิเคราะห์ผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในกลุ่มธนาคาร ลูกค้า สังคม และประเทศชาติโดยรวม 

 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานวิจัยของ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) สามารถสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank ได้อย่างแข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป

 

ด้าน ดร.สมประวิณให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจว่า สังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ 2 ประการ ประกอบด้วย 

 

  1. ทั้งวิกฤตโควิดและสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เห็นว่าเรากำลังเผชิญกับโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง

 

  1. กระแส Disruption ครั้งใหญ่ของโลกที่กำลังเกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดระเบียบโลกใหม่ ที่ส่งผลต่อทั้งวิถีทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าวจะนำมาซึ่งความไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และไม่รู้ว่าเราควรจะทำตัวอย่างไร 

 

ดังนั้น บทบาทสำคัญของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ คือการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ลึกและครบถ้วน รวมถึงการเชื่อมโยงตรรกะและการวิเคราะห์เพื่อทำให้เห็นว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ให้กับกลุ่มไทยพาณิชย์ ลูกค้า และสังคมโดยรวม สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะมีส่วนช่วยสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศทางธุรกิจและทางสังคมต่อไป

 

ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.สมประวิณดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ (Chief Economist) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีและรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานสภาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาแก่สาธารณชน องค์กรภายนอกทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

ดร.สมประวิณจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทจาก University of Warwick สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอกจาก University of Maryland at College Park สหรัฐอเมริกา 

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising