×

SCB เร่งตั้งสำรองฉุดกำไร Q3/63 ลดลง 68% ย้ำเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
21.10.2020
  • LOADING...
‘ไทยพาณิชย์’ แจงกำไรไตรมาส 3 ดิ่งกว่า 68%

‘ไทยพาณิชย์’ แจงกำไรไตรมาส 3 ดิ่งกว่า 68% จากการเร่งตั้งสำรองรับมือหนี้สูญ รวมทั้งฐานปีก่อนสูงจากรายการขายหุ้น SCB LIFE ด้าน ‘อาทิตย์’ ย้ำยังให้การช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่อง

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/63 รวมทั้งสิ้น 4,641 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14,798 ล้านบาท หรือลดลง 10,157 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 68.6% โดยเป็นผลจากการตั้งสำรองปกติที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้ และเป็นผลจากฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายการกำไรพิเศษครั้งเดียวจากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต(SCBLIFE) หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิลดลง 56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ส่วนงวด 9 เดือนปี 2563 SCB มีกำไรสุทธิรวม 22,252 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 34,930 ล้านบาท หรือลดลง 12,678 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 36.29%

 

สำหรับสถานการณ์สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ธนาคารได้ประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดอย่างรอบคอบ เพื่อทำการจัดชั้นลูกหนี้เชิงคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และมีแนวโน้มจะฟื้นตัวไม่ได้ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้อัตราส่วน NPL ณ สิ้นไตรมาส 3/63 อยู่ที่ 3.32% เพิ่มขึ้นจาก 3.05% ณ สิ้นไตรมาส 2/63

 

เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาส 3/63 ธนาคารได้ตั้งเงินสำรองจำนวน 12,955 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูง 146% ในขณะที่เงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.7%

 

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นสัญญาณการเริ่มฟื้นตัว แต่ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน และมีความแตกต่างในแต่ละส่วน ตั้งแต่การเริ่มระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 1.1 ล้านราย คิดเป็นยอดสินเชื่อภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวม 8.4 แสนล้านบาท

 

โดยไตรมาส 3 ลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และสำหรับลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ ธนาคารยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาความไม่แน่นอนนี้

 

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ www.SCBShopDeal.com เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และธนาคารอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร Robinhood เร็วๆ นี้ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเร่งการพัฒนารูปแบบในการทำธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising