×

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการโควิด-19 รอบใหม่ ช่วย SMEs ชูพักหนี้-ลดค่างวด-เพิ่มสภาพคล่อง

22.01.2021
  • LOADING...
ไทยพาณิชย์ออกมาตรการโควิด-19 รอบใหม่ ช่วย SMEs ชูพักหนี้-ลดค่างวด-เพิ่มสภาพคล่อง

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซ้ำเติมผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 รอบแรก ทางธนาคารฯ จึงออกมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 เพื่อต่อเนื่องกับมาตรการก่อนหน้า โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 

  1. ขยายเวลาพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน โดยจะมีผลต่อเนื่องเมื่อครบอายุสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2

 

  1. ปรับลดอัตราผ่อนชำระต่องวดและขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ 

 

  1. เสริมสภาพคล่องทางการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ วงเงินสภาพคล่องตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เกิดขึ้นจริงนานสูงสุด 30 เดือน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ) และวงเงินพิเศษสำหรับการเตรียมความพร้อมกิจการเพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว โดยขยายเวลาผ่อนชำระตามความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 

ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่เปราะบางและได้รับผลกระทบสาหัสที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติ เช่น ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 

ธนาคารหวังว่า มาตรการที่ออกมาครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ลูกค้า SMEs สามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป โดยธนาคารจะติดตามประเมินสถานการณ์ในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อ ก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยมาตรการเพิ่มเติม

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories