×

ไทยพาณิชย์มองขึ้นค่าแรงไม่กระตุ้นบริโภค เพราะการจ้างงานยังซบเซา

19.01.2018
  • LOADING...

ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินผลกระทบจากการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 1 เม.ย. นี้ มองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3% ทั้งระบบ แต่ไม่ช่วยกระตุ้นการบริโภคมากนักเนื่องจากปัญหาการจ้างงานที่ยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

 

Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินการปรับขึ้นค่าจ้าง 5-22 บาททั่วประเทศ เฉลี่ยเป็นเงิน 315.97 บาทต่อวัน โดยกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมได้ปรับมากที่สุดคือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลจะมีแรงงานทั้งระบบที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง 12% ของตลาดแรงงาน ทำให้อัตราการเพิ่มของค่าจ้างขยับขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2560 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนี้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ที่เพิ่งปรับขึ้นเฉลี่ย 4.5% หรือเวียดนามที่ปรับขึ้นเฉลี่ย 5% ก็ตาม

 

ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยยังถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน รองลงมาคือฟิลิปปินส์และมาเลซีย โดย EIC ประเมินว่าปัจจัยนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทย

 

อย่างไรก็ตาม EIC มองว่าแม้ระดับรายได้ของประชาชนระดับฐานรากจะเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าจ้างซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อ 1.1% แต่จะไม่ส่งผลให้เกิดการบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้นในภาพรวม เนื่องจากขณะนี้ภาวะการจ้างงานค่อนข้างซบเซา ซึ่งเห็นได้จากอัตราการจ้างแรงงานที่ลดลง 2.2% รวมทั้งการปรับเรื่องค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ทำให้รายได้รวมต่อวันของแรงงานแท้จริงแล้วลดลง

 

EIC ให้ความเห็นว่าการขึ้นค่าจ้างในช่วงที่ความต้องการคนลดลงนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันตลาดแรงงาน ซึ่งต้องรอดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปรับขึ้นค่าแรงอย่างเป็นทางการแล้วต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising