×

SCB อุ้ม SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ดันผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์สู้

โดย efinanceThai
01.12.2020
  • LOADING...
SCB อุ้ม SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ดันผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์สู้

SCB เตรียมความพร้อม SMEs หวังฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผลักดันผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์สู้ พร้อมมอบรางวัลให้ 5 สุดยอด SMEs หาวิธีในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

 

วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ในภาวะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวให้อยู่รอดจากความท้าทายหลายประการโดยมีสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งหลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่มุ่งค้นหาวิธีในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และน่าสนใจในการฟันฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นและอยู่รอดได้อย่างแข็งแกร่ง

 

โดยธนาคารได้จัดโครงการมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยเป็นครั้งที่ 16 ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ 5 บริษัทได้รับรางวัล ประกอบด้วย

 

สมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า ในยุคนี้ผู้ประกอบการ SMEs ต้องมองให้ไกลกว่าหนทางรอด เพราะวิกฤตโควิด-19 เป็นบททดสอบที่ทำให้ภาคธุรกิจ SMEs ประเมินศักยภาพตนเองได้ ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารได้รับผลกระทบอย่างมาก คนรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง มีกำลังซื้อน้อยลง หันมาทำอาหารทานที่บ้าน ดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบริโภคแบบใหม่ และรักษากระแสเงินสด กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดที่หลากหลาย ขยายกำไรด้วยการเรียนรู้วิจัยพัฒนานำมาต่อยอดสินค้า ศึกษาโมเมนตัมของธุรกิจว่าปัจจัยใดส่งเสริม ปัจจัยใดสร้างแรงต้าน เพื่อนำไปสู่การปรับตัวในรูปแบบวิถีใหม่

       

สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องทำเพื่อเดินหน้าสู่ยุค Next Normal คือต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และ ให้ความสำคัญกับการรักษาชื่อเสียง และ คุณธรรมขององค์กรมากกว่าการแสวงหาผลกำไร และยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบรรทัดฐานทุกยุคสมัย ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

       

ชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจร้านโอ้กะจู๋ได้รับผลกระทบเต็มแรงจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา เพราะร้านอาหารเปิดให้บริการไม่ได้ ผักที่ปลูกเหลือค้างสต๊อก อีกทั้งในเรื่องการดูแลพนักงาน ทำให้มีปัญหาต่างๆ เข้ามาให้บริษัทต้องคิด และหาแนวทางในการจัดการ ซึ่งหลังจากมีหารล็อกดาวน์เกิดขึ้น บริษัทก็ได้เปิดบริการเดลิเวอรีทันที ควบคู่ไปกับการนำสินค้าที่ไม่มีโอกาสจำหน่ายเหล่านั้นเอาไปทำประโยชน์ในโครงการปันฮัก แจกหมอ พยาบาล เป็นการทำเพื่อสังคมแทน

      

ตั้งแต่ทำธุรกิจจากการเริ่มปลูกผักมา ผ่านวิกฤตปัญหามาหลายรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม แต่บริษัทมองว่าชีวิตและการทำธุรกิจคือการแก้ปัญหา ต้องเรียนรู้ปัญหาเพื่อแก้ไข และ มองว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้นั้น ต้องรักษามาตรฐานของตนเองจึงจะสามารถทำให้รักษาฐานลูกค้าได้ในระยะยาวได้

        

ลาวัลย์ ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กล่าวว่า หลังจากเกิดวิกฤติโควิด-19 ทำให้เทรนด์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคกลับมาจึงเป็นโอกาสที่ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากในช่วงวิกฤตเพราะทำให้มีบริษัทเริ่มหาแนวทางในการพัฒนาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า

       

ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจ SMEs ไนประเทศไทยอยู่รอดได้ในทุกๆ สถานการณ์คือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่เสมอ รวมทั้งต้องมีสติที่จะอดทนต่อการแก้ไขปัญหา และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า เพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

          

ศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า ภาคธุรกิจ SMEs ไทยสามารถที่จะใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ด้วยการยังคงให้บริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบภายในองค์กรคือ พบพนักงานติดเชื้อในช่วงแรกๆของการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่สิ่งแรกที่ทำคือป้องกันดูแลพนักงานคนอื่นๆ ให้ปลอดภัย

       

อัชฌาวดี เจียมบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด กล่าวว่า แม้อุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมามากกว่าอุตสาหกรรมอื่น โดยสิ่งที่ต้องทำคือการวางแผนรักษาสภาพเงินสด เพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ และวางแผนพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากจุดแข็งที่ตนเองมีให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าตามวิถีใหม่ที่เปลี่ยนไป เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าโควิด-19 จะอยู่นานแค่ไหน

        

ดังนั้นธุรกิจ SMEs ไทยจึงไม่ควรหยุดแสวงหาโอกาสใหม่ๆ จากช่องว่างของการเปลี่ยนแปลง และให้แยกวิกฤตหรือปัญหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่แก้ไม่ได้กับส่วนที่แก้ได้ และมุ่งเน้นไปในส่วนที่แก้ไขได้ก่อนอย่างทันท่วงที เพื่อนำพาธุรกิจไปให้สามารถเดินหน้าต่อได้ และพาธุรกิจผ่านพ้นจากวิกฤตไป สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตต่อไปได้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

รายงาน:    กรณัช พลอยสวาท 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories