×

สว. 67 : แสวงมั่นใจ กกต. พร้อมเดินหน้าต่อ หลังศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวกฎหมายเลือก สว.

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2024
  • LOADING...
แสวง บุญมี และ กกต.

วันนี้ (18 มิถุนายน) แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ ‘ค่อยๆ เดิน แต่มั่นคง’ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 โดยใจความระบุว่า

 

“ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า พ.ร.ป.ให้ได้มาซึ่ง สว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ มีกัลยาณมิตร ผู้หลักผู้ใหญ่ ได้สื่อสารแสดงความยินดีกับ กกต. มาทางผมหลายราย ก็ได้แต่บอกไปว่าควรจะยินดีกับประเทศไทยที่ยังเดินต่อไปได้ตามครรลองที่ควรจะเป็น

 

“เราเองไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะเราทำในสิ่งที่ต้องทำ และต้องรับมือ และรับผิดชอบกับทุกเรื่องที่จะตามมา ไม่ว่าเรื่องจะออกมาในทางใดทางหนึ่ง หากจะยินดีอยู่บ้างก็เพราะกระบวนการให้ได้มาซึ่ง สว. ยังเดินต่อไป ส่วนจะได้ สว. แบบไหน เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่ เราก็คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เช่นกัน

 

“อย่างไรก็ตาม การจะได้ สว. แบบไหน ควรจะเป็นเรื่องของคนไทยทุกคน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ตามฐานานุรูปของแต่ละคนว่าตนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองอย่างไร หากแต่เพียงหวังมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือหมู่คณะตนจากการเลือก สว. ครั้งนี้ การจะได้ สว. ตามที่ออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญคงจะเกิดขึ้นได้ยาก

 

“สำหรับเรายังมุ่งมั่นที่จะรักษากระบวนการการเลือก สว. ให้เป็นไปตามครรลองและอย่างราบรื่น จนกว่าจะได้ สว. ครบตามจำนวนและเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ไม่มีอะไร ไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้าย มาทำลายความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งของเราลงได้”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36, มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

 

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตราดังกล่าว ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising