×
284396

ศักดิ์สยามติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เร่งซ่อมเส้นทางสัญจรโดยด่วน

04.09.2019
  • LOADING...

วันนี้ (4 ก.ย.) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม TELE – CONFERANCE ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความเสียหายและการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย พร้อมด้วยทีมงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะกล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ส่งผลให้เกิดอุทกภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายพื้นที่ เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับความเสียหาย 

 

ซึ่งทางกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เบื้องต้นทันที อาทิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางกระสอบทราย คันดินกั้นน้ำ ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมเส้นทางสำรอง ทอดสะพานเบลีย์  (Bailey Bridge) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีทางหรือสะพานขาด สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร รถบรรทุกในการอพยพผู้ประสบภัย สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขนส่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทหาร ตำรวจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่

 

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้สั่งการให้ ทล. และ ทช. บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ภายหลังน้ำลด ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ภายใน 7 วัน รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

ขณะเดียวกัน ถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะได้รับความเสียหายรุนแรงหากเกิดฝนตกหนัก และขอให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories