×

ศักดิ์สยาม ส่งเรื่องค่าโง่โฮปเวลล์ให้ดีเอสไอพิจารณาเป็นคดีอาญา

โดย THE STANDARD TEAM
27.11.2019
  • LOADING...
โฮปเวลล์

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรณีตรวจสอบกระบวนการจ่ายค่าโง่ทางด่วนโฮปเวลล์ ว่าได้เห็นพ้องกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ซึ่งพบพิรุธในกระบวนการ ดำเนินการจ่าย ทั้งสิ้น 9 ประเด็น

 

โฮปเวลล์

 

ได้แก่ 1. วันที่ 6 ตุลาคม 2532 พบรายละเอียดโครงการไม่ตรงกับมติของคณะรัฐมนตรี 2. วันที่ 16 ตุลาคม 2532 คณะกรรมการดำเนินการรวดเร็วผิดปกติ และให้สิทธิประโยชน์มากกว่า ตามหลักการที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรี 3. วันที่ 15 มกราคม 2533 พบว่ามีการแทรกแซงรายละเอียดโครงการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้น และคณะกรรมการมีการเชื่อมประโยคให้กับ โฮปเวลล์- ฮ่องกง

 

4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2533 โฮปเวลล์-ฮ่องกง เสนอเงื่อนไขไม่ตรงตามประกาศของคณะกรรมการ 5. วันที่ 6 กรกฎาคม 2533 มีความผิดปกติในการร่างสัญญาสัมปทานและการเซ็นสัญญาสัมปทาน 6. เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2533 พบว่ามีการเอื้อประโยชน์ในการจัดตั้งบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด และหลีกเลี่ยงการใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 281 (ปว.281) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 7. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 การลงนามในสัญญาสัมปทานไม่เป็นไปตามมติ ครม. 8. วันที่ 4 ธันวาคม 2533 พบว่ามีการรายงานเท็จต่อคณะรัฐมนตรี และ 9. บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ไม่ได้มีสิทธิในการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

โฮปเวลล์

 

ศักดิ์สยามเปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวจะมีการส่งเรื่องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้พิจารณาเป็นความผิดตามคดีอาญาต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมยืนยันให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ในการดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories