×

เครือสหพัฒน์จับมือมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต่อยอดความยั่งยืนสู่พื้นที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2024
  • LOADING...
เครือสหพัฒน์

วันนี้ (15 มิถุนายน) ที่สหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่ม โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร และพนักงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อภิชัย ชาติเอกชัย ประธานวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า อาสาสมัครอนุรักษ์ไม้ถิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และป้องกันการพังทลายหน้าดิน

 

ซึ่งกว่า 7 ปีที่บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ในเครือสหพัฒน์ ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสุเมธ เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานตามแนวบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

 

จากการดำเนินงานร่วมกันมาตลอด 6 ปี ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล, มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเต็มตัว มีผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องผลผลิตที่ต่อเนื่องและหลากหลาย สถานที่แพ็กและจัดเก็บผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ช่วยยืดอายุความสดใหม่ และสามารถส่งผลผลิตจำหน่ายในร้าน Golden Place เองได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

ในปีที่ 7 นี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความยั่งยืนสู่พื้นที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ปลูกป่าร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ โดยปลูกหญ้าแฝก จำนวน 25,000 กล้า รอบสระ และปลูกต้นไม้ 160 ต้น โดยเลือกปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้งาน หรือไม้เศรษฐกิจ หรือไม้สร้างบ้าน ไม้กิน หรือไม้ผล ไม้ฟืน และการรักษาและอนุรักษ์ดิน

 

พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำที่ใช้ดูแลต้นไม้ทุกต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูบริเวณพื้นที่รอบสระระยะทาง 700 เมตร ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่นำไปใช้ทำการเกษตรของสมาชิกชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาหน้าดิน ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ช่วยให้พื้นที่สระโดยรอบร่มรื่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising