×

งานวิจัยระดับโลกชี้ สารอาหารสมองคือจุดเปลี่ยนสำคัญของพัฒนาการสมองเด็กในยุค AI [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
23.08.2023
  • LOADING...
S-Mom Club

HIGHLIGHTS

  • การวางรากฐานเพื่ออนาคตของลูกรักนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกของชีวิต
  • ซึ่งรากฐานที่แข็งแรงดังกล่าวคือพัฒนาการด้านสมองของเด็ก โดยมีงานวิจัยระดับโลกพบว่า สารอาหารสมองในนมแม่ช่วยได้
  • บทความนี้จึงพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่สนใจไปเจาะลึกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสฟิงโกไมอีลิน สารอาหารสมองที่สำคัญ หนึ่งในส่วนประกอบของนมแม่ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้ลูกเติบโต พร้อมรับยุค AI แห่งอนาคต

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆ คนคงเคยได้ยินข้อความที่อาจทำให้เกิดความกังวลลึกๆ ในใจว่า “เลี้ยงลูกยุคใหม่นั้นช่างแสนยาก” ยิ่งได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจำวัน ก็ยิ่งทำให้พ่อแม่ยุคใหม่หวั่นวิตกถึงการรับมือในการเลี้ยงลูกให้ฉลาดและให้เติบโตไปในโลกอนาคตเพื่ออยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและ AI ซึ่งอันที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลใจ หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรู้เคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมให้ลูกเติบโตโดยมีพัฒนาการของสมองที่ดี เรียนรู้ไว ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปรับตัวในอนาคตของลูกรัก

 

S-Mom Club ได้เปิดเผยข้อมูลชิ้นสำคัญจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ฌอน ดิโอนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โรงพยาบาลโรดไอแลนด์ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวน์ ที่ศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสมองของมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และคลายกังวลให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ ในการเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

สำหรับงานวิจัยของศาสตราจารย์ฌอนจะเน้นไปที่เรื่องพัฒนาการด้านสมองของเด็ก เพราะเขามองว่านี่คือรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ คล้ายกับการสร้างบ้านที่ต้องวางเสาเข็มที่แข็งแรงที่สุดตั้งแต่ต้น

 

“ผมขอเปรียบเทียบง่ายๆ ว่าพัฒนาการของสมองเปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน ถ้าเราอยากได้บ้านที่แข็งแรงและใช้งานได้จริงนั้น ก็ต้องวางเสาเข็มไว้อย่างดีที่สุดตั้งแต่ต้น เมื่อรากฐานแข็งแรงก็สามารถสร้างโครงสร้างตัวบ้านและตกแต่งให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ได้ไม่ยาก เช่นเดียวกันกับคนเราที่เมื่อเติบโตขึ้นแล้วจะสามารถคิด ทำงาน หรือใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ถ้ามีรากฐานที่แข็งแรงนั่นคือ ‘สมอง’ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องพัฒนาการของสมองเด็กที่เป็นรากฐานสำคัญของวัยอื่นๆ” 

 

ศาสตราจารย์ฌอนเล่าเท้าความ ก่อนที่จะเจาะลึกไปยังช่วงขวบปีแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเติบโตของสมองมนุษย์ เพราะเป็นจังหวะที่สมองพัฒนาได้รวดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นๆ แต่ละวินาทีจะเกิดการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทถึง 1 ล้านเซลล์ ผ่านกระบวนการสร้างไมอีลิน (Myelination) สมองของเด็กช่วงขวบปีแรกจึงเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นที่มาที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนมักเกิดความรู้สึกประหลาดใจที่ลูกน้อยในวัยนี้จดจำและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ไว ยิ่งสมองสามารถเชื่อมโยงผ่านกันด้วยความเร็วสูงเท่าใด จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้านได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะการเคลื่อนไหว หยิบ จับ สั่งการ คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจต่างๆ ของคนเรานั้น เกิดขึ้นภายใต้การทำงานของกลไกสมอง นี่จึงเป็นโอกาสทองในการพัฒนาสมองของลูก และเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ต่างๆ ในอนาคตของลูกดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

 

ถึงตรงนี้ เริ่มจะมีศัพท์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ คือการสร้างและพัฒนาไมอีลินในสมอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สมองของเด็กเกิดการเชื่อมต่อกัน จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นกับกระบวนการตรงนี้ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเร่งให้กระบวนการดังกล่าวเกิดการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นมาจากสารอาหารสมองที่ชื่อ ‘สฟิงโกไมอีลิน’ รวมถึงสารอาหารอีกหลายชนิดในนมแม่ 

 

“สมองทุกส่วนของมนุษย์จะต้องทำงานเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมองเห็น การขยับตัว การจะฝึกเดินตั้งแต่เด็ก ซึ่งการเชื่อมต่อกันนั้นจะทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับไมอิลีนในสมอง สฟิงโกไมอีลินและสารอาหารหลายชนิดในนมแม่จะช่วยสร้างและพัฒนาไมอีลินในสมองของทารกให้ดีขึ้น การเชื่อมโยงของสมองจะรวดเร็วขึ้น ยิ่งสมองมีความไวเท่าไร เด็กยิ่งสามารถเรียนรู้ได้ไวมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสำคัญมากสำหรับการปรับตัวในยุค AI” 

 

ศาสตราจารย์ฌอนกล่าวเสริมให้เข้าใจถึงความสำคัญของกระบวนการสร้างไมอีลินในสมอง จากงานวิจัยที่นำ MRI มาศึกษาผลและประสิทธิภาพของสารอาหารกลุ่ม Myelin Blend เช่น สฟิงโกไมอีลิน และดีเอชเอ ซึ่งมีอยู่ในนมแม่ กับกระบวนการสร้างไมอีลิน พบว่าเด็กที่ดื่มนมแม่และได้รับสารอาหาร เช่น สฟิงโกไมอีลิน ในนมแม่มากกว่า มีผลต่อการสร้างไมอีลินที่ดีกว่าอย่างชัดเจน ทั้งในด้านโครงสร้างไมอีลิน ปริมาณไมอีลิน และอัตราการสร้างไมอีลิน 

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสฟิงโกไมอีลิน คือไขมันชนิดฟอสโฟไลพิดที่พบมากในนมแม่ ไข่ นม และชีส และเป็นไขมันที่มีความจำเพาะต่อการสร้างไมอีลินโดยเฉพาะ ไมอีลินนี้เป็นส่วนที่หุ้มเส้นใยประสาทที่จะมาเชื่อมโยงเส้นประสาทต่างๆ อันส่งผลต่อการส่งสัญญาณประสาทและการประมวลผลภายในสมอง สมองเด็กที่มีไมอีลินมากกว่าจะเรียนรู้ได้ไวกว่า 

 

 

“ไม่ว่าโลกอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักและความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และได้รับสารอาหารที่สำคัญต่อการพัฒนาสมองตั้งแต่ขวบปีแรก จะทำให้สมองดี เรียนรู้ไว และพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะและมีความสามารถในการปรับตัวในยุค AI ในอนาคตได้อย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์ฌอนกล่าวทิ้งท้ายอย่างมีนัยสำคัญ

 

 

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสฟิงโกไมอีลินและสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองของลูกน้อย เข้าชมได้ที่ S-Mom Club และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อปรึกษาทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising