×

เปิดประวัติ ‘รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์’ กรรมการผู้จัดการ ‘KBank’ หลังบอร์ดไฟเขียวแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. นี้เป็นต้นไป

02.10.2023
  • LOADING...
รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์

บอร์ดธนาคารกสิกรไทยอนุมัติแต่งตั้ง ‘รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์’ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. นี้เป็นต้นไป

 

อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้ง รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของธนาคาร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

 

เปิดประวัติการศึกษา ‘รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์’ 

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอาร์คันซอ ในสหรัฐอเมริกา

 

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา  

– ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB

– ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด

– ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB 

– กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ KTC

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising