×

พระโคเสี่ยงทายแรกนา ปี 2567 กินหญ้า น้ำ และเหล้า น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ดี ค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (10 พฤษภาคม) มีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

 

หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลปรากฏว่า พระโคกินหญ้าและน้ำ ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี 

 

และพระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

 

ส่วนพระยาแรกนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็น ‘พระยาแรกนา’ ประจำปี 2567 โดยก่อนเริ่มพิธีพระยาแรกนาจะเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้งสัตยาธิษฐานแล้วหยิบ

 

ปีนี้เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

วันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกร และมีพระราชพิธีสำคัญคือ ‘พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ’ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผล และเป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรที่เตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising