×

กรมชลประทาน แจงงานขุดลอกราษีไศล ตรวจสอบได้ หลังชาวบ้านจี้สอบโครงการ ขุดไม่เสร็จแต่เบิกเงินหมดแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2020
  • LOADING...

จากกรณีที่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อชมรม STRONG จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการของรัฐ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการขุดลอกร่องน้ำตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน 

 

โดยทั้งหมดดำเนินการในพื้นที่บ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โครงการทั้ง 2 ได้ใช้งบประมาณกว่า 13 ล้านบาท และส่อไปในทางไม่โปร่งใส เนื่องจากพบว่าอาจจะมีการทำผิดรูปแบบโครงการ อีกทั้งการทำงานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการเบิกเงินงบประมาณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ล่าสุดวันนี้ (24 มิถุนายน) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แพลอย) พร้อมขุดลอกร่องชักน้ำและระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเหล่าโดน หมู่ 10 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณหน้าเขื่อนราษีไศล ในวงเงินทั้งสิ้น 13,599,360 บาท ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

 

สำหรับในกรณีที่มีการนำเสนอภาพสันดอนดิน ที่กล่าวว่าเป็นงานดินที่ขุดไม่เสร็จนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นสภาพของลาดคันดินด้านข้างที่พังทลายลงมา หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ภายหลังที่ได้มีการส่งมอบงานไปแล้ว ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติแล้ว เนื่องจากยังอยู่ในช่วงรับประกันสัญญา ซึ่งทางผู้รับจ้างจะเร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป

 

ในส่วนของกรณีงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างวงเงินกว่า 13 ล้านบาทนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า งานขุดลอกร่องน้ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมด ราคางานเฉพาะขุดลอก 3.45 ล้านบาท ค่าขนย้ายตกแต่ง 2.8 ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบประมาณในการทำระบบสูบน้ำ/ส่งน้ำด้วยท่อทั้งหมด พร้อมกันนี้ ขอยืนยันว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวในทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising