×

ต่อยอดเงินลงทุน ด้วย ‘กองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี RMF/SSF’ ที่ธนาคารกรุงเทพ [ADVERTORIAL]

23.12.2022
  • LOADING...

เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี นอกจากจะเป็นเดือนแห่งเทศกาลที่อบอวลไปด้วยความสุขแล้ว ยังเข้าสู่โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทุนที่มาพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อบริหารเงินส่วนบุคคลในระยะยาว และลดหย่อนภาษี กับการลงทุนในกองทุน RMF และ SSF 

 

ทำไมถึงต้องซื้อในช่วงปลายปี? นั่นเพราะหลายคนอยากคำนวณรายได้ทั้งปีให้ชัดเจน ซึ่งนอกจากเงินเดือนแล้วยังอาจจะมีรายได้รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่แน่นอนเข้ามาด้วย ดังนั้นการซื้อ RMF/SSF ในช่วงปลายปี จะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าควรซื้อเท่าไร เพราะหากไม่วางแผนให้ดีก็มีสิทธิ์เสียโอกาสทางภาษี

 

ขณะเดียวกันปลายปีจะเป็นช่วงภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เริ่มชัดเจน และเห็นทิศทางการลงทุนในอนาคตชัดเจนขึ้นว่าอุตสาหกรรมไหนกำลังมาแรง จึงเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะลงทุน RMF/SSF ที่มีนโยบายลงทุนแบบไหน ธุรกิจใด

 

สิ่งสำคัญคือ หากเราเลือกกองทุน RMF และ SSF ได้ดี ย่อมมีโอกาสทำให้เงินลงทุนของเรามีโอกาสเติบโต อันมาจากการที่กองทุนนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพในการเข้ามาบริหารเพื่อสร้างความงอกเงย ตลอดจนการซื้อกองทุนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากก็สามารถซื้อได้

 

 

ด้วยเหตุนี้กองทุน RMF และ SSF จึงเป็นทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับค่าของเงินในอนาคตจะมีมูลค่าลดน้อยลง เราจึงต้องบริหารจัดการเงินของเราให้มีมูลค่ามากขึ้น 

 

ซึ่งเรื่องนี้ธนาคารกรุงเทพมีกองทุน RMF และ SSF ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งตลาดเงิน ตราสารนี้ ตราสารทุน และกองทุนแบบผสม รวมถึงกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ช่วยให้นักลงทุนได้กระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

 

สิ่งที่น่าสนใจคือ กระบวนการลงทุนของกองทุนที่ธนาคารกรุงเทพนำเสนอขายมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที่มีการวางเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี (Good Performance) โดยใช้หลักการคัดเลือกตราสารลงทุนโดยมุ่งไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความชัดเจนของความสามารถในการทำกำไร และสามารถลงทุนได้ในระยะยาว (Good Stock) รวมกับการจับจังหวะการเข้าซื้อขายที่ดี (Good Trade) ก็จะกลายเป็น Good Stock + Good Trade = Good Performance

 

ตอนนี้ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ ยังมีโปรโมชันพิเศษ เมื่อลงทุนกองทุน RMF และ/หรือ SSF ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่าน…

 

  • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
  • บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
  • หักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)

 

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาทต่อท่าน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ดูรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชันได้ที่ https://www.bangkokbank.com/RMFSSF2565?utm_source=TSDW&utm_medium=TSDW&utm_campaign=RMFSSF65

 

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com

บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 


  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising