×

Ricult ปิดระดมทุน Series A ก้าวสู่สตาร์ทอัพเพื่อสังคมมูลค่าพันล้านบาท

11.07.2022
  • LOADING...
Ricult

Ricult สตาร์ทอัพเพื่อสังคมด้าน Agritech ของไทย ประสบความสำเร็จในการปิดรอบการระดมทุน Series A นำโดยกองทุน Asia Impact Investment Fund ของธนาคาร UOB จากประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร Credit Suisse จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกองทุนระดับโลกที่ลงทุนในธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างรายได้ไปพร้อมๆ กัน ความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ส่งผลให้ Ricult ขยับเข้าไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพเพื่อสังคมมูลค่า 1,000 ล้านบาท

 

Ricult มุ่งหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Deep Tech โดยการนำระบบ AI และ Digital Solution มาช่วยภาคการเกษตรปรับตัวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการนำ Big Data มาช่วยธุรกิจเกษตรและโรงงานแปรรูปวางแผนการรับซื้อผลผลิต การช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเครือข่ายเกษตรกร การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และยังช่วยดูแลเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นผ่านระบบดิจิทัล

 

อุกฤษ อุณหเลขกะ ซีอีโอบริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากความสําเร็จในการนำ Digital Solution และ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยใช้งานระบบกว่า 8 แสนราย มีพื้นที่เพาะปลูกผ่านการวิเคราะห์ด้วย AI มากกว่า 10 ล้านไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30% ต่อครัวเรือน 

 

นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและธนาคาร​​ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10 บริษัท โดยมีมูลค่าผลผลิตการเกษตรอยู่ในระบบ Ricult รวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท ทำให้เทคโนโลยีของ Ricult ได้รับความสนใจจากธุรกิจการเกษตรในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแถบอาเซียนที่มองว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งปัจจุบัน Ricult ได้ขยายธุรกิจไปประเทศเวียดนามและปากีสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับเงินลงทุนในรอบนี้ Ricult วางแผนที่จะขยายทีมเพื่อพัฒนาและนำระบบ AI และ Big Data ของบริษัทมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์เกษตรกรและช่วยขับเคลื่อนสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ สำหรับเกษตรกร (Financial Inclusion) และตอบโจทย์ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain เกษตรและอาหารให้มากยิ่งกว่าเดิม โดย Ricult มีความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ไปพร้อมกัน

 

นอกจากนี้อุกฤษยังกล่าวอีกว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนเพื่อสังคม (Impact Fund) ระดับโลกให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นว่ามีกองทุนระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และการทำธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจได้จริง ขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการตอบแทนชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

เป้าหมายหลักของ Ricult ในปีนี้คือ การขยายฐานผู้ใช้และกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ทั้งในส่วนของแอปสำหรับเกษตรกรและแพลตฟอร์มบริหารห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของ Ricult ให้ถึง 1 ล้านคน ช่วยธุรกิจการเกษตรปรับตัวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 พร้อมทั้งขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน เพราะภาคการเกษตรและอาหารคือกระดูกสันหลังของภูมิภาคนี้

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising