×
93749

สรรพากรขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวรัฐขึ้น VAT 9% ไม่เป็นความจริง สงสัยให้โทรถาม

โดย THE STANDARD TEAM
28.05.2018
  • LOADING...

จากกรณีที่มีข่าวในโซเซียลมีเดียว่ารัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็น 9% ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนมีการแชร์และส่งต่อข้อมูลกันอย่างกว้างขวางนั้น

 

ล่าสุดกรมสรรพากรได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า ข่าวดังกล่าว เป็นการนํากําหนดระยะเวลาจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 มาเผยแพร่ ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนก ซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2535 ได้มีการตรากฎหมายเพื่อลดอัตราจากอัตราที่กําหนดในกฎหมายเป็นร้อยละ 7 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเขียนกฎหมายลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี

 

มีเพียงช่วงสั้นๆ ในปี 2540 เท่านั้นที่มีการปรับ อัตราขึ้น เนื่องจากเป็นข้อกําหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงวิกฤตต้มยํากุ้ง

 

ที่ผ่านมาได้มีกระแสความเข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกรมสรรพากรก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจมาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหลงเชื่อข่าวดังกล่าว และขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อๆ ไปด้วย

 

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัย สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

 

Cover Photo: นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories