×

ผลตอบแทน ‘กองทุนหุ้นจีน’ ไตรมาส 1 ติดลบ 15% ต่ำสุดรอบ 3 เดือน เซ่นพิษนโยบายผันผวน-เสี่ยงถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ

19.04.2022
  • LOADING...
กองทุนหุ้นจีน

กองทุนหุ้นจีน เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยปรับตัวลดลง 15.5% ซึ่งสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ หากไปดูที่ผลตอบแทนตามกลุ่มของกองทุนหลักจะพบว่ากลุ่ม US Fund China Region มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดทั้งในรอบ 3 เดือน และ 1 ปี

 

Morningstar Thailand เปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนในช่วงไตรมาส 1/65 พบว่า กองทุนหุ้นจีนเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยลดลง 15.5% ปัจจัยกดดันมาจากในประเทศและต่างประเทศ หากไปดูที่ผลตอบแทนตามกลุ่มของกองทุนหลักจะพบว่ากลุ่ม US Fund China Region ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีส่วนการลงทุนใน ADR มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำสุดทั้งในรอบ 3 เดือนและ 1 ปี โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาติดลบถึง 23% 

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

การปรับตัวลงแรงของกองทุนเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปิดเผย 5 รายชื่อหุ้นจีนที่อาจถูกเพิกถอนจากสหรัฐอเมริกา ทำให้ ADR บริษัทอื่นปรับตัวลงตามไปด้วย สำหรับกลุ่ม EAA Fund China Equity, EAA Fund China Equity – A Shares และ EAA Fund Greater China Equity มีผลตอบแทนเฉลี่ยรอบ 3 เดือนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยทั้ง 3 กลุ่มมีผลตอบแทนเฉลี่ยเดือนมีนาคมที่ -6% ถึง -8%

 

แม้ว่าความนิยมกองทุนหุ้นจีนจะทำให้มีเงินไหลเข้ากองทุนหุ้นจีนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของปี 2564 หากวิเคราะห์เพื่อเป็นการดูว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ลงทุนไทยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นจีนตามการลงทุนจริงมากน้อยเพียงใด โดยใช้ค่า Investor Return ซึ่งต่างจาก Total Return คือ Investor Return จะนำส่วนของเม็ดเงินไหลเข้า-ออกกองทุนมาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณผลตอบแทน หรือเรียกได้ว่าเป็น Dollar-Weighted Return ซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการลงทุนกองทุนหุ้นจีนนั้นได้ผลตอบแทน Investor Return ที่ต่ำกว่า Total Return หมายความว่านักลงทุนไทยมีการลงทุนหุ้นจีนในช่วงที่กองทุนให้ผลตอบแทนสูง ทำให้เมื่อผลตอบแทนอยู่ในช่วงติดลบนักลงทุนไทยจึงมีส่วนต่างที่เป็นผลลบที่มากกว่า

 

กองทุนหุ้นจีน

 

ทั้งนี้ จากการสำรวจผลตอบแทนกองทุนหุ้นจีนตั้งแต่ต้นปีจนปัจจุบัน (18 เมษายน) พบว่ากองทุนที่ติดลบมากสุดคือ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCHTECH-A) โดยติดลบ 28.86% และกองทุนที่ติดลบน้อยที่สุดคือ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) โดยติดลบ 7.56%

 

สำรวจผลตอบแทนกองทุนหุ้นจีนตั้งแต่ต้นปีจนปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ผลตอบแทนติดลบ โดยกองทุนที่ติดลบมากที่สุดคือ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCHTECH-A) ซึ่งติดลบ 28.86% และกองทุนที่ติดลบน้อยที่สุดคือ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) ติดลบ 7.56% และนี่คือ 10 กองทุนที่ติดลบมากที่สุด ซึ่ง 8 ใน 10 ลงทุนผ่าน Invesco China Technology ETF

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising