×

สรรพากรเปิดช่อง SMEs จ่ายเงินภาษีย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าปรับจนถึง 30 มิถุนายนนี้

01.04.2019
  • LOADING...
สรรพากร SMES ภาษี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง มีงบการเงินที่น่าเชื่อถือเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้

 

ขณะนี้กรมสรรพากรเปิดลงทะเบียนใน ‘ระบบส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ’ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการและการออกมาตรการสนับสนุนการจัดทำบัญชีเดียว ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้โอกาสนี้ชำระภาษีให้ถูกต้องต่อไป

 

สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ยังไม่ได้จัดทำบัญชีหรืองบการเงินให้ถูกต้องครอบคลุมปีบัญชี 2559-2560 ซึ่งจะต้องลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 

  1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
  2. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ไว้แล้วภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
  3. ไม่เป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบันทึกรายการบัญชีแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้ แต่ไม่ครบถ้วน สามารถยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงการเสียภาษีย้อนหลังให้ถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรและชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนทั้งจำนวน โดยไม่สามารถผ่อนชำระได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ newstartup.rd.go.th/TRD/main.jsp

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: กรมสรรพากร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories