×

ตรวจโควิดด้วย Rapid Antigen Test รู้ผลภายใน 30 นาที พบติดเชื้อแยกกักตัวที่บ้าน

12.07.2021
  • LOADING...

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชี้แจงระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ที่บ้านหรือชุมชน ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อให้บริการระดับปฐมภูมิร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ในระหว่างที่โรงพยาบาลประสบกับปัญหาเตียงไม่พอ ด้วยระบบการแยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน (Home Isolation, Community Isolation)

 

โดยระบบนี้จะมีการนำชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test มาใช้เพื่อสนับสนุนการตรวจเชิงรุก ซึ่งจะสามารถออกผลตรวจสำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อได้ภายใน 30 นาที ก่อนจะเข้าสู่ระบบแยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชน ตามการดูแลของระบบคลินิกชุมชนอบอุ่นต่อไป

 

Rapid Antigen Test

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising