×

ปตท. กำไรไตรมาส 3 กว่า 2.36 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.5% ทุกธุรกิจในเครือเติบโตจากราคาน้ำมันและปิโตรฯ เพิ่มขึ้น

12.11.2021
  • LOADING...
ptt

ปตท. รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 23,652.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.5% จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากรายได้ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตสูงขึ้นเป็นผลจากราคาน้ำมันและปิโตรเคมีดีขึ้น รวมทั้งมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน ส่วนงวด 9 เดือนแรกปีนี้โกยกำไรสุทธิ 80,819.11 ล้านบาท โตขึ้น 228% จากปีก่อน

 

บมจ.ปตท. หรือ PTT เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3/64 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23,652.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14,120.18 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.82 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.50 บาท

 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 558,888 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 175,289 ล้านบาท หรือร 45.7% จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจน้ำมันเพิ่มข้ึนจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนตามทิศทางราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในตลาดโลก รวมถึงรายได้ของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ปรับข้ึนตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มข้ึน

 

ในไตรมาส 3/64 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA เพิ่มขึ้น 43,057 ล้านบาท หรือ 63.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 67,465 ล้านบาท โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นตามผลการดำเนินงานที่เพิ่มข้ึนของธุรกิจปิโตรเคมี จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ที่ปรับตัวสูงข้ึน และปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มข้ึนสุทธิกับผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจการกลั่นตามปริมาณขายที่ลดลง รวมทั้งขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้ แม้ว่าสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าไตรมาส 3/63

 

ส่วนงวด 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 80,819.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 228% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 24,619.12 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.82 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.86 บาท โดยมีรายได้จากการขาย 1,569,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เกือบทุกกลุ่มธุรกิจ

 

โดย 9 เดือนแรกปีนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA 326,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172,627 ล้านบาท หรือมากกว่า 100% และมีกำไรสต๊อกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 39,000 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2563 ในขณะที่มีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันประมาณ 27,000 ล้านบาทใน 9 เดือน ปี 2563 ในส่วนของผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยหลักจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานเพิ่มข้ึน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising