×

ฮาวทูเพิ่ม Productivity ในองค์กรอย่างไรให้พนักงานสุขภาพกายใจดีขึ้น 100% [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
24.01.2020
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

  • พนักงานขาด ลา หรือเจ็บป่วยระหว่างการทำงาน ส่งผลต่อการสูญเสียผลผลิต หรือ Productivity ในองค์กรอย่างมาก
  • ต่อไปนี้ทุกองค์กรควรหันมาใส่ใจสุขภาพของพนักงานมากขึ้น เพราะเมื่อไรที่พนักงานสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นตามมา
  • เอไอเอ ประเทศไทย จัดทำโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality โครงการสำรวจด้านสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร ซึ่งปีนี้จัดทำเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง

ถ้ามีผลสำรวจคำฮิตในทุกองค์กรของปีที่ผ่านมา คำว่า Productivity คงติด Top 5 แน่นอน เพราะเดี๋ยวนี้ทุกองค์กรย่อมต้องการหาวิธีเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการสูญเสียผลผลิตในองค์กรก็คือ การสูญเสียเวลาการทำงานของพนักงานจากการขาดงาน หรือการทำงานขณะที่ป่วย นั่นหมายความว่า หากองค์กรไหนที่พนักงานสุขภาพแข็งแรง ก็จะลดการขาดงาน ไม่สูญเสียเวลาการทำงาน เมื่อไม่เจ็บป่วยขณะทำงาน ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลผลิตดีขึ้น  

 

 

เอไอเอ ประเทศไทย ได้เผยผลสำรวจที่น่าสนใจจากโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจด้านสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสำรวจจากองค์กรที่เข้าร่วม 181 องค์กร และมีพนักงานร่วมตอบแบบสำรวจจำนวน 4,236 คน พบว่า องค์กรในไทยสูญเสียผลผลิต หรือ Productivity ลดลงจากปีก่อนถึง 23% เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นปีละ 56 วันต่อคนต่อปี มองภาพรวมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่องค์กรในประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพพนักงาน และให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานเพิ่มมากขึ้น  

 

 


แต่เมื่อดูตัวเลขผลสำรวจพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานคือ การกินอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ความเครียดจากการทำงาน และความกังวลเรื่องปัญหาการเงิน นี่เป็นปัญหาที่ทุกองค์กรอาจไม่ทันสังเกต แต่หากสุขภาพของพนักงานไม่ได้รับการดูแล ย่อมเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียระยะยาวได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมจึงต้องมีผลสำรวจจากโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality เพื่อตอกย้ำให้ทุกองค์กรเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและชีวิตที่ดีของพนักงาน โดยการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครั้นจะป่าวประกาศให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง กินอาหารให้มีประโยชน์ ก็ใช่จะมีคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาออกกำลังกายเป็นประจำ บางครั้งงานที่ต้องทำก็หนักเกินกว่าจะเจียดเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองได้ ดังนั้น สิ่งที่องค์กรจะช่วยได้อีกทางคือ การมอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน นั่นก็คือ การทำประกันสุขภาพกลุ่ม 

 

สุขภาพพนักงานดี Productivity ก็เพิ่ม
ไม่ว่าองค์กรจะเลือกกลยุทธ์ใดในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน เช่น เพิ่มพื้นที่สำหรับออกกำลังกายในองค์กร ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทัศนคติที่ดีให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการมอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการทำประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ มีทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมไปถึงค่ารักษาทันตกรรม บางกรมธรรม์สามารถเลือกความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน 

 

แล้วการทำประกันสุขภาพกลุ่มช่วยเพิ่ม Productivity ได้อย่างไร? 

 

มองจากมุมของพนักงาน การมีประกันสุขภาพกลุ่มคือความสบายใจ ไร้กังวลเรื่องปัญหาการเงิน หากเกิดเจ็บป่วยก็รักษาได้ทันที เมื่อรักษาไว หายไว ก็ไม่สูญเสียเวลาการทำงาน ในแง่ขององค์กรเอง เมื่อพนักงานเจ็บป่วยหายไว การขาดหรือลาก็น้อยลง ผลผลิตในการทำงานก็ไม่สูญเสีย และเดี๋ยวนี้มีประกันกลุ่มที่สามารถกำหนดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่แน่นอนในแต่ละปีได้ 


เมื่อสุขภาพคือตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตในองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ และมีองค์กรที่เป็นลูกค้าประกันกลุ่มอยู่มากกว่า 11,000 องค์กร จึงเฟ้นหา 10 องค์กรต้นแบบในการเป็นองค์กรสุขภาพดีให้แก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้ศึกษาและนำวิธีการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพพนักงาน ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของตนเองต่อไป แบ่งเป็น 

 

 

รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด (Healthiest Workplace)
– องค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
– องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด
– องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Healthiest Employers)
– องค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
– องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลนครธน
– องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2

 

รางวัลองค์กรที่พนักงานมีสุขภาพดีที่สุด (Healthiest Employees)
– องค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
– องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 
– องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

 

รางวัลสถานที่ทำงานที่มีการพัฒนาการดีเด่น (Most Improved Workplace)
– ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ คงต้องพุ่งเป้าวิธีการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพไปที่ทรัพยากรบุคคลก่อน เพราะเมื่อไรที่บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจแจ่มใส จะงานที่ต้องใช้แรงหรือใช้สมองก็ง่ายที่จะพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น วิถีองค์กรที่ Productivity ก็เป็นไปได้ไม่ยาก นำไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives

 

 

 

FYI
  • เอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตแรกในอุตสาหกรรมที่นำเสนอโครงการเพื่อสุขภาพอย่าง ‘เอไอเอ ไวทัลลิตี้’ ให้กับลูกค้าประกันกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถสร้างสถานที่ทำงานให้มีสุขลักษณะที่ดี ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีเส้นทางในการมีสุขภาพที่ดี อันนำไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น ถือเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising