×

ประยุทธ์กราบหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ลงพื้นที่สมุทรสงคราม บ่ายนี้ลุ้นคำวินิจฉัยศาล รธน. ปมบ้านพัก

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2020
  • LOADING...
prayut-pray-to-luang-pho-wat-ban-laem-for-decision-in-the-constitution-court

วันนี้ (2 ธันวาคม) เมื่อเวลา 07.50 น. พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามรอให้การต้อนรับ

 

เมื่อเดินทางถึง นายกฯ ได้จุดธูปเทียน จากนั้นได้เข้ากราบสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนมัสการพระสมุทรวชิรโสภณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร แล้วออกมาเดินพบปะพูดคุยและถ่ายรูปกับประชาชนที่เดินทางมารอต้อนรับ ขณะที่ชาวบ้านต่างขอถ่ายภาพกับนายกฯ เป็นที่ระลึก ซึ่งได้มีประชาชนตะโกนให้นายกฯ ลุงตู่สู้ ๆ ก่อนที่นายกฯ และคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ต่อไป

 

สำหรับการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในท้องถิ่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ต่อยอดศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนแบบมาตรฐานใหม่ (New Normal) รองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

 

นายกฯ และคณะจะเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการเที่ยวชุมชน กิจการภายใต้โคกหนองนาโมเดล, ชมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ, กิจกรรมทำเกลือสปา, การทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าว (Syrup), การบริหารจัดการน้ำสะอาดคลองผีหลอก บ้านริมคลองโฮมสเตย์, จักสานทางมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ‘อยู่เย็น เป็นสุข’ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร ได้แก่ การแปรรูปกล้วยหักมุก, การทำน้ำมันมะพร้าวอะโวคาโด, การเพาะเลี้ยงชันโรง, การทำมะพร้าวแปรรูปครบวงจร โดยนายกฯ จะได้กล่าวกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าว ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ระดับชุมชนด้วย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

          

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง มีทรัพยากรทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การท่องเที่ยวป่าชายเลนคลองโคลน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม การบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ชุมชนสร้างสรรค์ของประเทศ โดยหนังสือ Creative Tourism มีผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อ เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่, ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม, มะพร้าวน้ำหอม เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

ขณะที่วันนี้ เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีบ้านพักในค่ายทหาร ซึ่งนายกฯ ไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตนเอง โดยได้มอบหมายกับฝ่ายกฎหมาย ส่วนการลงพื้นที่เป็นหมายกำหนดการที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้านานแล้ว

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising