×

ประยุทธ์บอก จ่ายเงินค่าสุนัขบางแก้วแล้ว ใครอยากได้ให้มาซื้อต่อ หลัง ป.ป.ช. สอบปมให้-รับของขวัญเกิน 3,000 บาท

03.01.2018
  • LOADING...

เรื่องสุนัขรับปีจอ มีรายงานว่าวันนี้ (3 ม.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซื้อลูกสุนัขบางแก้ว 3 ตัวเพื่อนำไปเลี้ยง 1 ตัว และอีก 2 ตัว มอบให้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างนำคณะรัฐมนตรีสัญจรไปประชุมที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยสุนัขมีราคาตัวละ 6,000 บาท แต่นายกรัฐมนตรีให้เงินไป 25,000 บาท เนื่องจากต้องการให้เป็นขวัญกำลังใจและเงินขวัญถุงกับผู้เลี้ยง

 

 

เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับสุนัขดังกล่าว ถ้านายกรัฐมนตรีให้ก็จะไม่ขอรับ เพราะทราบดีว่าการรับของเกิน 3,000 บาทนั้นผิดกฎหมาย อีกทั้งไม่คิดจะเลี้ยงสุนัขเพิ่ม เพราะที่บ้านมีอยู่แล้ว แต่ถ้าคิดจะเลี้ยงเพิ่มก็จะซื้อเอง

 

ขณะที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ยังไม่ได้สุนัขเลยสักตัว จ่ายเงินไปแล้ว ใครอยากได้ก็มาซื้อต่อไป”

 

ทั้งนี้การรับของขวัญเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 บัญญัติไว้ว่า

 

“ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising