×

เร่งลดต้นเหตุปัญหาฝุ่น PM2.5 ประวิตรสั่งเข้ม กม. ทุกมิติ ใส่ใจสุขภาพประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (13 มกราคม) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในหลายพื้นที่และกรุงเทพมหานคร เริ่มคลี่คลายหลังจากฝนตก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญ ร่วมแก้ปัญหาค่ามาตรฐานฝุ่นละอองกันอย่างจริงจังทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการคงเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมต้นเหตุจากการเกิดฝุ่นละอองจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง รวมทั้งการเผา และกิจการที่ก่อให้เกิดควัน

 

ขณะเดียวกัน ขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตรวจสอบยานพาหนะในสังกัด และลดการใช้ยานพาหนะราชการในพื้นที่วิกฤต ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก และขอความร่วมมือประชาชนกับมาตรการของรัฐบาลมากขึ้น 

 

พล.อ. ประวิตร ยังได้สั่งการในระยะเร่งด่วน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาติดตามแจ้งเตือนและให้คำแนะนำกับประชาชน ให้ทราบถึงแนวโน้มสภาวะอากาศ และค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทางร่างกายและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร คุมเข้มการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้าและตึกสูงในเมืองใหญ่ตามมาตรการที่กำหนดอย่างจริงจัง และพิจารณาปรับลดเวลาการขนส่งในเมืองในภาวะวิกฤตทันที รวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่งหรือกิจการที่ก่อให้เกิดควันให้มากที่สุด

 

พร้อมกับขอความร่วมมือกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบก ประสานกับตำรวจ ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายเข้มกับรถควันดำอย่างจริงจัง ตรวจตราสภาพรถสาธารณะของรัฐไม่ให้สร้างปัญหาเอง และพิจารณาปรับการเดินรถโดยสารสภาพใหม่ หรือนำรถไฟฟ้าเข้ามาใช้ในพื้นที่ชั้นในหรือพื้นที่ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะของรัฐมากขึ้น สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้คุมเข้มโรงงานอุตสาหกรรม และขอความร่วมมือลดกำลังผลิตทันทีที่เกิดภาวะวิกฤต

 

ขณะเดียวกัน ขอให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยลงตรวจตราควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศ เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้ขอให้ทางกรุงเทพมหานครเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนกลางให้มากขึ้น และพิจารณาล้างถนน และต้นไม้ข้างทางทุกวัน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะการฟุ้งกระจายของฝุ่นขนาดเล็กระดับต่ำ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อประเมินผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพประชาชนในภาพรวม 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories