×

ประวิตรนั่งประธาน คกก.สิ่งแวดล้อม สั่งยกระดับปัญหา PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ

24.01.2020
  • LOADING...

วานนี้ (23 มกราคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา

 

ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การประชุมวันนี้จัดขึ้นเพื่อสั่งการและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว และบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 

 

โดยเฉพาะการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์และรถโดยสารที่ปล่อยควันดำอย่างจริงจัง ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานและวอร์รูมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิด และรายงานชี้แจงข้อมูลและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ย้ำว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผนฯ ในแต่ละระดับที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมให้มีการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ในการตรวจวัดควันดำให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้ 

 

ส่วนกรณีที่มีการเผาต่างๆ รวมถึงการเผาไร่อ้อยนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่พิจารณา สั่งการ และดำเนินการตามที่กำหนดการไว้ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และให้เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับประชาชนทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ให้ลดน้อยลง ทั้งนี้ หากสถานการณ์ระดับที่ PM2.5 มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือเข้าขั้นวิกฤต นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานด้วยตนเอง

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising