×

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ สมัยที่ 2 ติดต่อกัน

01.11.2021
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมีคณะกรรมการบริหาร, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธานที่ปรึกษา รวมทั้งผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกฯ จำนวน 61 คน จาก 68 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม

 

สรุปวาระการประชุมดังนี้ ที่ประชุมได้สรุปงบแสดงรายได้-รายจ่ายประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่ามีรายได้รวม 27,131,575.17 บาท มีรายจ่ายรวม 15,101,746.71 บาท สรุปมีรายได้รวมมากกว่ารายจ่ายรวม 12,029,828.46 บาท

 

จากนั้นได้เข้าสู่วาระการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่จำนวน 25 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน โดยตามธรรมนูญข้อบังคับของคณะกรรมการโอลิมปิกฯ กำหนดว่าสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งจะมีทั้งหมด 49 คน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มี ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน เป็นประธานเลือกตั้ง และ พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เป็นกรรมการนับคะแนน ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกในประชุมได้เสนอราชื่อกรรมการบริหารชุดใหม่ครบทั้ง 25 คน โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับแต่อย่างใด

 

สำหรับกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย วุฒิชัย อุดมกาญจนนันท์ (เบสบอล) มอบให้ ธรรมนูญ หวั่งหลี เป็นผู้แทน, พล.ร.อ. ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ (เรือพาย), น.ต. ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ (ยิมนาสติก) โดยมอบให้ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นผู้แทน, สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม (ลอนเทนนิส), พล.ต. จารึก อารีราชการัณย์ (ตะกร้อ), พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ว่ายน้ำ), สมพร ใช้บางยาง (วอลเลย์บอล), หัสดินทร์ โรจนชีวะ (ยูโด) มอบให้ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ เป็นผู้แทน, นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ (ฮอกกี้), ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ (ฟิกเกอร์สเกต), พิชัย ชุณหวชิร (มวยสากล), พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (ฟุตบอล), พล.อ. เดชา เหมกระศรี (จักรยาน), พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ (กรีฑา), พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ (ปัญจกีฬา)

 

พล.ร.อ. สมเดช ทองเปี่ยม (ฟันดาบ) มอบให้ พล.อ. รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นผู้แทน, ณัฐวุฒิ เรืองเวส (เทเบิลเทนนิส) มอบให้ ธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นผู้แทน, วิจิตร สิทธินาวิน (ไตรกีฬา), ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ (เทควันโด), สงวน โฆษะวินทะ (ยิงธนู), ปรัชญา กีรตินันท์ (ยกน้ำหนักสมัครเล่น), ฮาราลด์ ลิงค์ (ขี่ม้า), ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ (แฮนด์บอล), คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (แบดมินตัน) กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ ร.ท.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้แทนชมรมนักกีฬาโอลิมปิก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

 

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน, รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา, พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ, พ.ต.อ. โกวิทย์ จิรชนานนท์, ปิติ ภิรมย์ภักดี, ณัฐวุฒิ เรืองเวส, ฐาปน สิริวัฒนภักดี และ ภัคพล งามลักษณ์ โดยกรรมการบริหารชุดนี้จะมีวาระเพียง 3 ปี และจะต้องเลือกตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2568 หลังจากจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 

จากนั้นกรรมการบริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 25 คน ได้ประชุมจัดสรรตำแหน่งสำคัญๆ สรุปได้ดังนี้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานโอลิมปิกฯ สมัยที่ 2 ติดต่อกัน, พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการฯ คนใหม่ แทน พล.ต. จารึก อารีราชการัณย์ ที่เขยิบขึ้นไปเป็นประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพฯ คู่กับ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา และ ธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นรองประธานและเหรัญญิก เป็นต้น

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising