×

ประวิตรเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสู้ศึกเลือกตั้ง 5 ชุด ไร้ชื่อนฤมล

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
ประวิตรตั้งคณะกรรมการ

วันนี้ (24 มีนาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด เพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

 

ชุดที่ 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โดยมี สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย วราเทพ รัตนากร, พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์, วิเชียร ชวลิต, พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ, นชาญกฤช เดชวิทักษ์ และ ณรงค์ โยธนัง 

 

ชุดที่ 2 คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย โดยมี ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ประสาน หวังรัตนปราณี, นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, วิเชียร ชวลิต, ภาส ภาสสัทธา และ ทศพล เพ็งส้ม 

 

ชุดที่ 3 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปราศรัยหาเสียง โดยมี วิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, ตรีนุช เทียนทอง, อภิชัย เตชะอุบล, ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, วราเทพ รัตนากร, สกลธี ภัททิยกุล และ วลัยพร รัตนเศรษฐ 

 

ชุดที่ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำนโยบาย โดยมี มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นที่ปรึกษา มี อุตตม สาวนายน เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, วราเทพ รัตนากร, พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, ชาญกฤช เดชวิทักษ์, วลัยพร รัตนเศรษฐ และ บุรินทร์ สุขพิศาล 

 

ชุดที่ 5 คณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์การเมือง โดยมี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย วิรัช รัตนเศรษฐ, ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า, มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, วราเทพ รัตนากร, อันวาร์ สาและ, วิเชียร ชวลิต และ สกลธี ภัททิยกุล 

 

ทั้งนี้ ในรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 5 ชุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ไม่ปรากฏชื่อของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค แต่อย่างใด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising