×

ประวิตรเผยผลงาน 8 ปี รัฐบาล-พลังประชารัฐ ขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งน้ำ แก้ค้ามนุษย์ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

โดย THE STANDARD TEAM
08.08.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (8 สิงหาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า กว่า 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐได้เร่งผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื่องปากท้องประชาชน ให้คนไทยกินดีอยู่ดี

 

ตามแนวทางและนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งเข้าไปแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ลดผลกระทบเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร

 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างให้หน่วยงานเข้าไปดำเนินการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพทางการเกษตร หลังจากที่ประชาชนรอคอยมายาวนานถึง 30 ปี ล่าสุดได้มอบหมายให้คณะทำงานเร่งติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนให้เป็นผลสำเร็จ

 

พล.อ. ประวิตรคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี หรือในปี 2566 จะแล้วเสร็จในปี 2569 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดดและในพื้นที่ใกล้เคียง มีแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และยั่งยืน ให้กับคนลุ่มน้ำลาวตอนกลาง-ตอนล่าง

 

นอกจากนโยบายแก้ปัญหาปากท้องที่เป็นเรื่องสำคัญแล้ว พรรคพลังประชารัฐยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและการดูแลประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ โดยได้เร่งนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นความสำเร็จของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ร่วมมือกันดำเนินตามนโยบายที่ได้มอบหมาย

 

ทำให้ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับการจัดระดับสูงขึ้น เลื่อนจากกลุ่ม Tier 2 Watchlist มาอยู่ในกลุ่ม Tier 2 ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

พล.อ. ประวิตรยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำมาตรการในการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ ปี 2565

 

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ และร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Center of Excellence) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศที่ทันสมัยในภูมิภาคนี้

 

“พี่น้องประชาชนยังมีปัญหาและอุปสรรค ต้องการความช่วยเหลือ ผมยินดีให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ รัฐบาลและตัวผมเองมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไร ขอให้บอกทีมงานของผมได้ทุกคนครับ” พล.อ. ประวิตรกล่าวทิ้งท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising