×

ประวิตรลงพื้นที่มุกดาหาร ตรวจโครงการน้ำบาดาล แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง ชาวบ้านต้อนรับอบอุ่น

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (2 ธันวาคม) เวลา 13.30 น. พล.ท. พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการ ต่อเนื่องจากช่วงเช้า 

 

ในช่วงบ่าย พล.อ. ประยุทธ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 

สำหรับโครงการนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2566 จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากถึง 3,000 ไร่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยพร่องระบายน้ำช่วงต้นฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ประมง และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุน และไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม 

 

จากนั้น พล.อ. ประวิตรได้พบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยดี

จากนั้น พล.อ. ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ บ้านนาดี ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งแม้จะเกิดฝนทิ้งช่วงก็ตาม  

 

จากนั้น พล.อ. ประวิตรได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง โดยได้นำความปรารถนาดีและความห่วงใยจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มายังพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุขทั่วหน้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising