×

ส.ส. พลังประชารัฐ เปิดตัวโครงการ ‘Activity Trainer’ สร้างเยาวชนเป็นผู้นำ ขับเคลื่อนประเทศทัดเทียมเวทีโลก

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2020
  • LOADING...
พลังประชารัฐ เปิดตัว โครงการ

วันนี้ (29 กันยายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม Activity Trainer ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Active Tech Citizen เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้นำเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการฯ จนนำมาสู่รายงานฉบับแรกที่มาจากไอเดียของเยาวชนไทยที่คณะกรรมาธิการฯ ได้นำเสนอ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนฝ่ายบริหารประเทศ เพื่อพิจารณานำมาสู่การปฏิบัติ

 

ธณิกานต์กล่าวว่า สืบเนื่องจากโครงการ Active Tech Citizen ที่เปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นเปลี่ยนมีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนในระดับนโยบายมาถึง 2 ระยะ และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมเกือบ 100 ทีม หรือ 400 คน จนในวันนี้ได้ต่อยอด ขยับมาถึงคิวเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะในการสื่อสาร นำกิจกรรมเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการใหม่ล่าสุด Activity Trainer: Leaders of Tomorrow ที่เป็นการรวมพลคนมีทักษะ และพร้อมพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งต่อ สร้างสังคมแห่งปัญญา ขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยให้ทัดเทียมเวทีโลก ในยุคที่คนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญยิ่งในการผลักดัน

 

ธณิกานต์กล่าวอีกว่า ในโลกดิจิทัลที่ไร้พรมแดน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเยาวชนและคนรุ่นใหม่จึงเป็นทั้งความหวังและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่วันข้างหน้าทัดเทียมเวทีโลก นอกเหนือจากการเปิดเวทีรับฟังไอเดียพวกเขาแล้ว คุณภาพของไอเดียหรือคุณภาพของคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนับว่าสำคัญยิ่ง การจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มองค์ความรู้ ขยายมุมมอง ให้เห็นทางเลือกใหม่ๆ นำสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ นับเป็นความตั้งใจเสมอมา จึงเป็นที่มาของโครงการ Activity Trainer: Leaders of Tomorrow โดยคัดเลือกกลุ่มผู้นำคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรกระบวนการมาบ้าง เข้าร่วมเวิร์กช็อป พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ เป็นพันธกิจของโครงการฯ

 

“นอกเหนือจากโครงการ Active Tech Citizen, Activity Trainer แล้ว ภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีการเปิดโครงการระยะยาวแก่กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาคนไทย เยาวชนไทย ให้ไปสู่บทบาทความเป็นผู้นำคุณภาพทุกที่ทุกเวลา สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตได้ที่ Facebook Page: อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์”

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising