×
402098

Active Tech Citizen

พลังประชารัฐ เปิดตัว โครงการ
29 กันยายน 2020

ส.ส. พลังประชารัฐ เปิดตัวโครงการ ‘Activity Trainer’ สร้างเยาวชนเป็นผู้นำ ขับเคลื่อนประเทศทัดเทียมเวทีโลก

วันนี้ (29 กันยายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม Activity Trainer ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Active Tech Citizen เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้นำเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครง...