×

เลือกตั้ง 2566 : เลขาธิการสภาพร้อมแล้ว รับรอง ส.ส. ชุดที่ 26 และสถานการณ์โหวตนายกฯ-ประธานสภา

โดย THE STANDARD TEAM
14.06.2023
  • LOADING...

วันนี้ (14 มิถุนายน) พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในการรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชุดที่ 26 ว่า ทางสำนักงานฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ส.ส. โดยแบ่งแผนงานออกเป็น 

 

  1. ด้านการรับรายงานตัว ได้แก่ การจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการรับรายงานตัวของ ส.ส. การจัดทำหนังสือคู่มือต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, ข้อบังคับการประชุม, สิทธิประโยชน์ของ ส.ส.

 

  1. ด้านสถานที่ ได้แก่ การจัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการรับรายงานตัวของ ส.ส. การจัดสถานที่สำหรับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนในการรายงานข่าว ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น B1 เป็นสถานที่รับรายงานตัวของ ส.ส. พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 และข้อมูล ส.ส. ชุดที่ 26 

 

  1. ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และดิจิทัล สำนักงานฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ การจัดเตรียมระบบ e-Form สำหรับการรับรายงานตัว การจัดทำระบบแสดงผลภาพและข้อมูลการมารายงานตัวของ ส.ส.

 

  1. ด้านการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ส.ส. มีการจัดเตรียมโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ส.ส. กับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการแก่ ส.ส. ที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ

 

  1. ด้านการเตรียมการทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา (ครั้งแรก) ได้ประสานงานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะกำหนดวันหลังจากที่ กกต. ประกาศรับรอง ส.ส. และมีการแสดงตนได้ในจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 95 หรือ 475 คนขึ้นไป 

 

ซึ่งจากนั้นภายใน 15 วัน จะต้องมีพระราชกฤษฎีกาให้ประชุมรัฐสภาครั้งแรกและคาดว่าในพิธีจะมีผู้เข้าร่วมประชุมนับ 1,000 คน ตามแบบแผนประเพณีพิธีการ ซึ่งได้ซักซ้อมในทุกบริบทและองคาพยพแล้ว 

 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เตรียมพร้อมในการโหวตเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกที่มีความอาวุโสสูงสุดคือ พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ ว่าที่ ส.ส. พรรคเพื่อไทย จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเรื่องคณะทำงานเพื่อรับมือสถานการณ์การโหวตตำแหน่งประธานสภาและโหวตนายกรัฐมนตรี หากมีข้อถกเถียงในข้อกฎหมาย 

 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางประเด็นที่จะต้องเป็นข้อระมัดระวังในการเตรียมการ จะต้องซักซ้อมทำความเข้าใจกับบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งข้อกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยหากในวันประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมโดยรอบพื้นที่อาคารรัฐสภา ภายใต้หน่วยปฏิบัติงานศูนย์ ศปก. ที่รับผิดชอบอยู่

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising