×

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสคือใคร?

18.11.2019
  • LOADING...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร ถือเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทั้งยังดำรงตำแหน่งประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน รัฐอธิปไตยที่ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม อิตาลี ทรงมีพระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกกลิโอ (Jorge Mario Bergoglio) เป็นชาวอาร์เจนตินา

 

พระองค์ทรงมีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรคนงานทางรถไฟ ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส ก่อนที่จะปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) และเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยา ตลอดจนได้ดํารงตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา

 

หลังจากที่ได้รับศีลบวชเมื่อปี 1969 พระองค์ได้ดำรงตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรสในปี 1998 ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 และได้รับเลือกให้ขึ้นดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมา พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ใช้พระนามใหม่ว่า ‘ฟรานซิส’ ซึ่งไม่เคยปรากฏตามแบบแผนดั้งเดิม หากสมเด็จพระสันตะปาปาในอนาคตทรงใช้พระนามเดียวกันนี้ พระนามของพระสันตะปาปาพระองค์นี้จะเปลี่ยนเป็น ‘สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 1’ โดยปริยาย

 

พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต ทั้งยังทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ 1,300 ปีที่ไม่ได้เป็นชาวยุโรป นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3 ชาวซีเรีย เมื่อปี 731 อีกทั้งยังถือเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 3 ติดต่อกันที่ไม่ได้เป็นชาวอิตาเลียน 

 

โดยพระองค์มีกำหนดการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (1669-2019) ทั้งยังเป็นปีครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นครรัฐวาติกัน (1969-2019) และครบรอบ 35 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (1984-2019)

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising