×

PopeVisitThailand2019

18 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสคือใคร?

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร ถือเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทั้งยังดำรงตำแหน่งประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน รัฐอธิปไตยที่ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม อิตาลี ทรงมีพระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกกลิโอ (Jorge Mario Bergoglio) เป็นชาวอาร์เจนตินา   พระองค์ทรงมีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรคนงานทางรถไฟ ทรงได้รับป...
16 พฤศจิกายน 2019

สำรวจความพร้อมก่อนพระสันตะปาปาเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ 20-23 พฤศจิกายน 2019

สำรวจความพร้อมก่อนพระสันตะปาปาเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ 20-23 พฤศจิกายน 2019...
PopeVisitThailand2019
15 พฤศจิกายน 2019

หุ่นจำลองสมเด็จพระสันตะปาปา อนุสรณ์แห่งความศรัทธาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

หุ่นจำลองขนาดเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ตั้งอยู่ที่ลานสวนหย่อมของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดสร้างหุ่นจำลองนี้เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล และอวยพรผู้ป่วย-ผู้สูงอายุภายในโรงพยาบาลในวันที่...
Pope Francis
14 พฤศจิกายน 2019

ชมรถพระที่นั่ง Popemobile และจอกกาลิกส์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพระสันตะปาปาเยือนไทย 20-23 พ.ย. นี้

THE STANDARD พาสำรวจความพร้อมของอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก อาสนวิหารอายุ 100 ปี 1 ในสถานที่ทั้ง 4 แห่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จพบคริสตศาสนิกชนไทย รวมถึงคริสตศาสนิกชนทั่วเอเชียที่จะร่วมเข้าพบพระองค์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้   นี่เป็นครั้งแรกที่มีการเผยโฉมรถพระที่นั่งหรือ Popemobil...
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
12 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทย มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องจับตา

ในระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเดินทางออกจากกรุงโรมเพื่อเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะทรงเดินทางต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2019   หลายคนอาจตั้งคำถามมากมายตั้งแต่คำถามเบื้องต้นอย่าง สมเด็จพระสันตะปาปาคือใคร เสด็จมาไทยแล้วยังไง หรือเหตุการณ์นี้สำคัญแค่ไหน  ...

X
Close Advertising