×

นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ‘อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.’ ครั้งที่ 11 ชัชชาติ ยังอันดับ 1 สุชัชวีร์ ปชป. อยู่อันดับ 5

โดย THE STANDARD TEAM
06.03.2022
  • LOADING...
ผู้ว่าฯ กทม.

วันนี้ (6 มีนาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ ‘นิด้าโพล’ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.01 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 4 ร้อยละ 8.83 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 5 ร้อยละ 8.61 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 6 ร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 1.83 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.74 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และ ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์), ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ยังไม่ตัดสินใจ, ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และ รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.13 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.92 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 97 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.93 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 13.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 27 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.55 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 62 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.44 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.19 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.19 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 18 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.76 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 11.51 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.88 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

 

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 20 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising