×

เริ่มแล้ว 1 เมษายน ตั้งด่านตรวจทั่วประเทศช่วงสงกรานต์ บังคับใช้กฎหมายเข้ม ตรวจวัดแอลกอฮอล์

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2021
  • LOADING...
เริ่มแล้ว 1 เมษายน ตั้งด่านตรวจทั่วประเทศช่วงสงกรานต์ บังคับใช้กฎหมายเข้ม ตรวจวัดแอลกอฮอล์

​ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะหรือการใช้ทาง ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

​พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จึงให้นโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วยการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกำหนดมาตรฐานของการตั้ง ‘จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์’ ให้มีมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนี้

 

​1. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขั้นไป

 

​2. การตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน

 

​3. จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องมีป้ายแสดงให้ประชาชนมองเห็นได้

 

​4. จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ พิจารณาจากข้อมูลผู้กระทำความผิด / สถิติการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับความปลอดภัยของประชาชนและตำรวจ และความสะดวก มีที่จอด และไฟฟ้าเพียงพอ  

 

​5. จุดตรวจมีแผงกั้นที่มาตรฐาน แสงไฟส่องสว่างชัดเจน มีแผงป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของหัวหน้าด่านตรวจ

 

​6. สื่อสาร อธิบายข้อกฎหมายให้ผู้กระทำความผิดเข้าใจ โดยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ

 

​7. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต ได้แก่ นำกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สามารถดูการตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้แบบปัจจุบัน (Real Time) และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ชนิดติดตัวหรือหมวกนิรภัยของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ และบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่และผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ลงในระบบ TPCC (Traffic Police Checkpoint Control) หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินกฎหมาย ให้พิมพ์เอกสารผลการตรวจให้ผู้ขับขี่เป็นหลักฐาน

 

​และเนื่องจากขณะนี้กำลังเข้าสู่ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรัฐบาลได้มีการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (หรือ 7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และ พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เริ่มบังคับใช้กฎหมายในข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมในเทศกาลสงกรานต์

 

โดยเมื่อวานนี้ (1 เมษายน) ทั้งหมดได้เดินทางไปตรวจความพร้อมการปฏิบัติ ณ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ หน้าปั๊ม ปตท. ถนนประเสริฐมนูกิจ และออกตรวจความพร้อมจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองสมุทรปราการ บริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชน กิโลเมตรที่ 30 ถนนสุขุมวิทขาออก ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising