×

Reopen

11 พฤศจิกายน 2021

‘เงินเฟ้อ’ พุ่งชั่วคราว ธปท. เชื่อคุมอยู่ในกรอบ ยึดนโยบายดอกเบี้ยต่ำพยุงเศรษฐกิจฟื้น | Morning Wealth 11 พฤศจิกายน 2564

กนง. มีมติเอกฉันท์ ‘คง’ ดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% มองเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส 3 เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงาน รายละเอียดเป็นอย่างไร   มุมมองต่อภาพรวมของโลกการลงทุนจะเป็นอย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ Next Normal การเปิดประเทศของไทยจะสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทยไปในทิศทางใด พูดคุยกับ วโรฤทธิ์ จีระชน Executive Director กลุ่มวิเคราะห์...


X
Close Advertising