×

กรีนไฮโดรเจน พระเอกกอบกู้พลังงานโลก

28.08.2023
  • LOADING...

‘พลังงานไฮโดรเจน’ คือหนึ่งในทางเลือกแห่งอนาคตจริงหรือ?

 

บ้างบอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันสุดแสนอันตราย บ้างบอกนี่คือโฉมหน้าของยุคสมัยใหม่ของการใช้พลังงานทางเลือก คำถามคือแท้จริงแล้วไฮโดรเจนนั้นทำงานอย่างไร โลกกำลังมุ่งสู่เส้นทางนี้จริงหรือไม่ และช่วงเวลาไหนคือเส้นตายที่เราจะต้องรีบปรับตัว

 

Secret Science เอพิโสดนี้ จากความร่วมมือกับ Quantum Technology Foundation (Thailand) หรือ QTFT ชวน ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาพาทุกท่านจับก้อน ‘ไฮโดรเจน’ ให้เห็นกับตา อธิบายหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น รวมถึงวิธีการคว้าโอกาสด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไฮโดรเจน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising