×

ยานยนต์จีน สู่ EV เบอร์ 1 ของโลก

04.09.2023
  • LOADING...

เมื่อพูดถึงเจ้าแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นาทีนี้ไม่พูดถึง ‘พญามังกร’ คงไม่ได้

 

ก่อนหน้านี้โลกรู้จักจีนในฐานะแหล่งรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แต่วันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของเขาขึ้นแท่นผู้นำโลก เป็นทั้งผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV ที่ใหญ่ที่สุด และยังประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์รถไฟฟ้าเป็นของตัวเอง 

 

อะไรคือองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ จีนมาถึงวันนี้ได้อย่างไร ติดตามได้ใน Global Economic Background เอพิโสดนี้ 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising