×

คุยกับ Virtual Human ที่สร้างจากเหยื่อไข้เลือดออกนับล้านคน

05.07.2022
  • LOADING...

ไข้เลือดออก เป็นโรคอันตรายที่ถูกมองข้ามจากความเคยชิน ทั้งที่มีผู้เสียชีวิตและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคอยู่มากว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กเท่านั้นทั้งที่ความจริงทุกเพศ ทุกวัย ทุกที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นติดแหล่งน้ำหรือตึกสูง ก็มีโอกาสเป็นเหยื่อของโรคไข้เลือดออกได้ไม่ต่างกัน

 

เพราะไข้เลือดออกคืออันตรายใกล้ตัว พอดแคสต์ TOP TO TOE ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือ Dengue Zero-MOU ชวนคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ‘น้องอิงมา’ Virtual Human ที่ถูกสร้างจากเหยื่อไข้เลือดออกนับล้านคน เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

 

ติดตามรายละเอียดของน้องอิงมาเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dvb/ingma 

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

The Guest น้องอิงมา

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative Care Label

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Editor & Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์ , อาทิตยา อิสสรานุสรณ์ , ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising