×

เทคโนโลยีฝังชิปในสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดย อีลอน มัสก์

22.07.2023
  • LOADING...

ภาพยนตร์ไซไฟที่มนุษย์ใช้ความคิดควบคุมสิ่งต่างๆ รอบตัวอาจไม่ได้ไกลเกินจริงอีกต่อไป เพราะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท Neuralink สตาร์ทอัพของ อีลอน มัสก์ ได้รับการอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้เริ่มทดลองฝังชิป หรือที่เรียกว่า Brain-Computer Interface ในมนุษย์ได้

 

Top to Toe และ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ จะมาอัปเดตเทคโนโลยีนี้ว่ามันมีการทำงานอย่างไร ทำไมชิปที่มีขนาดเล็กกว่าเหรียญทำให้มนุษย์ควบคุมสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ รวมถึงสำรวจว่าชิปที่ควบคุมสมองลักษณะนี้อาจไม่ได้มีแค่บริษัทของ อีลอน มัสก์ เพียงบริษัทเดียว!

 


Credits

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising